Kiểm tra sàng lọc nhanh các bệnh lý trước khi tiến hành các bước tiếp theo, đây là một dịch vụ đặc biệt  trong tất cả các quy trình khám chữa bệnh, giúp bệnh nhân không phải tốn các khoản phí không tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *