Khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu được xây dựng bài bản nhằm cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản và  nâng cao về kỹ năng sơ cứu. Đồng thời, học viên sẽ có cơ hội thực hành tại chỗ những kỹ năng vừa được học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *