Số năm kinh nghiệm trong nghề: 19 năm trong nghề

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:

  • Bác sỹ chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược Tp. HCM
  • Bác sỹ Đa khoa, Đại học Y Dược Huế

KINH NGHIỆM Y KHOA:

  • 2010 –  nay: Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc
  • 2009 – 2010: Bác sỹ Chẩn đoán hình ảnh tại Tp.HCM
  • 2000 – 2009: Bác sỹ Đa khoa tổng quát tại Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *