Phòng khám đa khoa Nhân Đức cung câp dịch vụ Khám sc khđnh k  cho các doanh nghiệp, trường học, tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ được tình hình sức khỏe của đội ngũ nhân viên và đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước và đối tác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *